Onze Ledenlijst:

Hieronder staat een lijst van de mensen, die geverifieerd voldoen aan de voorwaarden om lid te worden en die de deontlogisch code en de voorwaarden inzake testgebruik ondertekend hebben.   Het betreft die leden, die de toestemming hebben gegeven om hun naam op de webstek te vermelden.